ozbband.com
Bisayans Matter to Jesus
Paminaw Dinhi sa Sugilanon ni Jesus Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kon dili moagi kanako. ( Juan 14:6 ) Mianhi ako aron makabaton kamo ug kinabuhing …