oykuseckisi.com
Savaş
Alamut köyünün, meydan kahvehanesinde, altmışlı yaşlarındaki bir adamcağız, şahit olabileceği en korkunç savaşı, denizlerin hakimi İlyas ile darda kalanların yardımcısı Hızır’ın savaşını anlatmaktaydı. “Kırk yıl öncelerinden bir gün ıssız gecelerin en soğuk anında, evden dışarıya, mey bulmak umud