oyf.rs
Programi
Početkom juna 2014. godine smo osnovali Fondaciju za mlade Obrenovca. Naša želja da Obrenovac postane bolje mesto za život, je i danas naš najvažniji motiv za rad. Naš Obrenovac se ne bi oporavio nakon poplava da nije bilo velikog entuzijazma i aktivizma mladih. Za nas iz Fondacije za mlade Obreno