oyf.rs
Naš tim
Početkom juna 2014. godine smo osnovali Fondaciju za mlade Obrenovca. Naša želja, da Obrenovac postane bolje mesto za život, je i danas naš najvažniji motiv za rad. Tim Fondacije za mlade Obrenovca čini 7 veoma posvećenih mladih ljudi, koji ukupno doprinose sa preko 30 godina relevantnog iskust