ovingenieria.es
Reurbanitació del Passatge Sert
Reurbanització del passatge Sert de Barcelona, instal·lació de l’enllumenat.