ovingenieria.es
Oficines Fundació AURA
Adequació d’un local a la Ronda General Mitre per acollir les oficines de la Fundació Aura, així com sales per seguiment i formació.