ovingenieria.es
Habitatge entre mitgeres al Prat de Llobregat
Projecte d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres, de PB+2, amb estructura de fusta i utilització de materials naturals. Producció de calor amb aerotèrmia i emissió amb radiadors a baixa temperatu…