our.smartosc.com
Women’s day 8/3/2008
Tôi xin được bắt đầu buổi tường thuật trực tiếp …phát lại bằng những từ ngữ như “tuyệt vời”, “cực vui”, “cực tình cảm” và “cực lãng mạn”. Có lẽ…