our.smartosc.com
Không dùng google, Đố bạn, ông ấy là ai?
Lâu không dạo qua blog, thấy tình hình hơi bi thảm, chẳng có bài gì cả, mạo muội copy 1 câu chuyện hay cho anh em thư giãn: Câu chuyện đầu tiên – “kết nối các sự kiện” Tôi bỏ học ở trường ĐH …