our.smartosc.com
Thế nào là code đẹp?
Mặc dù là dân thiết kế, nhưng cái máu kĩ thuật nó đã ngấm vào tôi từ bé, chính vì thế nên tôi khá chú trọng đến sự mạch lạc, khoa học trong mỗi việc mình làm. Bởi việc trình bày mạch lạc và khoa họ…