osyan.net
عزیز میلیون دلاری - عصیان :: نیما اکبرپور :: Nima Akbarpour
یک ایده خوب می‌تواند برای صاحبش پولساز باشد. جالب است که از این ایده‌های ریز و درشت همیشه مثل قارچ سبز می‌شوند و ما هم همیشه با خود فکر می‌کنیم که چرا زودتر به ذهنمان ادامه مطلب...