ostra-na-slodko.pl
ZAPUSTY KRAKOWSKIE – na jednej scenie z Makłowiczem – idolem z dziecięcych lat
.