osteopathic-clinik.co.il
תוצאות הזנחה בריאותית לטווח הארוך
זה לא שאנחנו באמת רוצים לזלזל בבריאות שלנו וזה לא שלא באמת אכפת לנו.. אבל בפועל אנחנו לא עושים הרבה כדי לדאוג לבריאות שלנו. החל מהדברים הפשוטים כמו בדיקות סדירות וביקורות בזמן! , ספורט, שתייה מרובה וכ' רובנו פשוט ממש לא עושים את זה.. בינתיים הגוף חווה דברים שונים חלקם אף ל פשוטים לו ואנחנו? לא כל כך