ostatniafabrykaparowozow.opolskie.art.pl
Z archiwalnej książki wypadków kolejowych dolnośląskiej DOKP - odcinek 2
Artykuł Norberta Tkaczyka.