ostatniafabrykaparowozow.opolskie.art.pl
Parowozownia Fosowskie w fotografiach Stanisława Pietrzyka 2
Artykuł o Parowozowni Fosowskie wraz ze zdjęciami.