ostatniafabrykaparowozow.opolskie.art.pl
Dwuosiowy wagon - chłodnia typu 202Lc - Ostatnia Fabryka Parowozów
Artykuł Norberta Tkaczyka opublikowany na stronie ROBO Modele z Wrocławia poświęcony wycofanym z eksploatacji wagonom - chłodniom.