ostatniafabrykaparowozow.opolskie.art.pl
Identyczne czy różne? Lokomotywy elektryczne serii EU06 i EU07 - Ostatnia Fabryka Parowozów
Artykuł Norberta Tkaczyka dla ROBO opisujący różnice pomiędzy elektrowozami serii EU06 i EU07 wraz z charakterystyką.