ostatniafabrykaparowozow.opolskie.art.pl
Kolej Cegielni Boroszów k/Olesna Śląskiego - Ostatnia Fabryka Parowozów
Nieistniejąca kolej Cegielni Boroszów koło Olesna Śląskiego wraz z dokumentacją fotograficzną oraz planami kolejowymi.