ostatniafabrykaparowozow.opolskie.art.pl
Żółto-niebieskie, zimowe Opole - Ostatnia Fabryka Parowozów
Stare fotografie taboru pasażerskiego na opolskim dworcu głównym z lat '90 XX wieku w starej malaturze żółto - niebieskiej.