ostatniafabrykaparowozow.opolskie.art.pl
Nyski mini-skansen parowozów - Ostatnia Fabryka Parowozów
Mini - skansen parowozów przy dawnej parowozowni w Nysie. OKl2-6 i Ok22-23 które stanowią obecne zbiory, artykuł poświęcony taborowi.