ostatniafabrykaparowozow.opolskie.art.pl
Era "sputników" w Opolu - Ostatnia Fabryka Parowozów
Artykuł poświęcony stacji i lokomotywowni Opole - elektrowozy serii ET21 oraz lokomotywy serii ST43 zwanymi potocznie "sputnikami".