ostatniafabrykaparowozow.opolskie.art.pl
Ostatnie pociągi na linii Kluczbork - Fosowskie, stacja Zębowice - Ostatnia Fabryka Parowozów
Nowy cykl prezentujący archiwalia związane z nieczynnymi już liniami kolejowymi lub odcinkami po których nie kursują już pociągi pasażerskie. Linia Kluczbork - Fosowskie. Stacja Zębowice.