ostatniafabrykaparowozow.opolskie.art.pl
Kogel-mogel z Opola Głównego do Kluczborka, czyli pożegnanie z Bipą - Ostatnia Fabryka Parowozów
Artykuł poświęcony ostatnim kursom na linii Opole Główne - Kluczbork z wykorzystaniem wagonów Bipa oraz informacja o linii Jełowa - Murów