ostatniafabrykaparowozow.opolskie.art.pl
Szlakami dawnych kolei Dolnego Śląska (nowy cykl) - Ostatnia Fabryka Parowozów
Artykuł opisujące dawne szlaki kolejowe Dolnego Śląską, dotyczące linii w większości zlikwidowanych lub z zawieszonym ruchem.