ostatniafabrykaparowozow.opolskie.art.pl
Unikatowe dworce dwupoziomowe - Kępno i Kostrzyn - Ostatnia Fabryka Parowozów
Stacje Kępno i Kostrzyn są unikatowymi budowlami, z dwupoziomowym, krzyżowym usytuowaniem peronów. Posiadają także ciekawą historię związaną z rozwojem kolei oraz jej przeobrażeniom. Jedne z najstarszych linii kolejowych w obecnych granicach Polski.