ostatniafabrykaparowozow.opolskie.art.pl
Bilet niewykorzystany z powodu... braku pociągu! - Ostatnia Fabryka Parowozów
Pewnego letniego dnia, 36 lat temu, na stacjach Dyrekcji Lubelskiej podróżni czy to jadący w odwiedziny do rodziny, czy to powracający do swoich domów, czy też w innych sprawach, jak zwykle zakupili bilety i oczekiwali na pociągi. Jednak tego dnia… Continue Reading →