ostatniafabrykaparowozow.opolskie.art.pl
Śladami wrocławskiej kolei dojazdowej - Ostatnia Fabryka Parowozów
Wąskotorowe koleje w Polsce możemy podzielić na te, o których wciąż głośno, oraz te, po których ledwie wspomnienia pozostały. Do tych ostatnich zaliczmy m. in. Wieluńską KD, Żmigrodzką (Wrocławską) KD, Marecką KD, czy też wiele kolejek użytku niepublicznego: cukrowniczych, cegielnianych… Continue Reading →