osaraba.eus
Formakuntza eskaintza | Erizain eta EZOTen zerrenda espezifikoak
Zerrenda espezifikoen profesionalen formakuntzarako aukeraketa-prozesua arintzeko helburuarekin eta gardentasuna handitzearren galdetegi bat sortu dugu, aurreko telefonoz bidezko prozedura ordezkat…