opensociaalengroen.nl
Hogere afkoopsommen om meer bouw in het sociale en middensegment mogelijk te maken
In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces heeft OPEN samen met BVH-Lokaal een motie ingediend over afkoopsommen. We hebben deze motie gemaakt, omdat er in de Utrechtse Heuvelrug een grote behoefte is aan sociale en middeldure woningen, terwijl er hier maar weinig van gebouwd worden. In de Woonvisie 2018-2022, die in het najaar van 2018 door