opensociaalengroen.nl
Bezuinigingen: Laat u horen!
We zijn inmiddels in de derde ronde aanbeland van de ombuigingsoperatie. We zijn het afgelopen jaar geconfronteerd met omvangrijke tekorten op het sociale domein. Het verwachte tekort (als verschil tussen hetgeen het Rijk ons fourneert voor dit domein en de werkelijke uitgaven) gaat naar verwachting 5 miljoen bedragen in 2019. Daarnaast kampen we met een