opensociaalengroen.nl
Renovatie van de Amersfoortseweg (Doorn)
Op 4 april 2019 heeft het college de raad gevraagd akkoord te gaan met zijn plan de Amersfoortseweg in Doorn te renoveren. De weg is in slechte staat en daarnaast wordt er vaak te hard gereden. Voorstel college Om de snelheid en daarmee de veiligheid, geluidsoverlast en de fijnstof-uitstoot te verbeteren werd een aantal maatregelen voorgesteld: Vervangen