openmagazyn.pl
Fałszywe czarne wdowy w natarciu
Z powodu spadku temperatur groźne pająki pojawiają się w mieszkaniach w Wielkiej Brytanii. Internauci pokazują zdjęcia okazów znalezionych w swoich domach,