opengov.cat
Depts. oberts
Hem fet una visualització de l’estructura de diversos Departaments de la Generalitat de Catalunya, basant-nos en les dades del seu web. Presidència aquí. Agricultura aquí. Salut aquí. Ensenya…