opengov.cat
Queixa al Síndic de Greuges de Catalunya: Volem informació
Ens hem queixat al Síndic de Greuges en els següents termes: Jo, Concha Catalan, periodista, juntament amb Martin Virtel, periodista, vam obrir el blog opengov.cat gairebé tres anys enrera per defe…