opedagogen.se
Fotografi taget 1911
Glad! Brev angående upphovsrättsskyddad bild gav utdelning – författaren (inte Anna Jansson) gav sitt tillstånd till att vi får använda en av bokens fotografier, taget 1911 på bebyggelse i V…