onosolar.gal
Libros en galego de balde
Esta páxina xa non está activa, tentei buscar alternativas pero, que funcionen como esta, non atopei nada.