onlineexamineren.nl
Imagine: fraude - Online Examineren en Toetsen
Stel je voor je wilt fraude bestrijden bij examens.Je wilt voorkomen dat kandidaten (studenten) fraude plegen, vals spelen.