onlineexamineren.nl
En de boer hij ploegde voort.... - Online Examineren en Toetsen
Wanneer je goede examens kan samenstellen, kun je daar ook nieuwe items inbrengen. Nieuwe items die nog niet meetellen.Kortom zaai-item ....