onlineexamineren.nl
Het belang van versiebeheer bij toetsen - Online Examineren en Toetsen
Wat is versiebeheer?Versiebeheer is een systeem waarbij je bijhoudt welke veranderingen gemaakt zijn en door wie. Bij een examen is het belangrijk om te weten welke versie uiteindelijk is afgenomen.Je wilt altijd de kandidaat de inzage kunnen geven op het examen zoals de kandidaat dat gehad heeft.