onegai-kaeru.com
Tokyo Fashion Week 2015 - onegai kaeru Blog
Mein Kurzbericht über die Tokyo Fashion Week 2015 AW (Yuma Koshino, Jotaro Saito und House of Holland) und Besuch der Akasaka Odori.