ondacirkeln.se
Det var en gång ett zombievirus, eller en jordbävning, eller
Jag har börjat titta på Fear the Walking Dead, som är en prequel/spinoff/någonting till The Walking Dead (den utspelar sig tidigare, på en annan plats och med andra karaktärer), och blivit påmind o…