omnologos.com
Cumpari Panetta, Sent’ A’ Mmìa
Carissimu Cumpari Leon Panetta Comu non essiri cuntenti ‘a sintiri chi ‘ddu furbacchiuni ‘i Obama sciglìu comu Capu Spiuni propriu ‘nu figghiu ‘i Sidernu? ‘U giu…