olofedsinger.se
Viktigt skapa en kultur för alla de fem tjänsterna (Dagen)
Kyrkan måste ständigt reformeras. Gång på gång behöver vi som troende fråga oss själva: Lever och lär vi på ett sådant sätt att vi rätt förvaltar den ström av liv som förmedlas genom Skriften och d…