olofedsinger.se
Viktigt för kyrkan att gå på djupet i hbtq-frågorna (Världen idag)
Få frågor har visat sig så svåra för den kristna kyrkan att hantera – i alla fall i modern tid – som hur vi ska förhålla oss till samkönade sexuella relationer. Det finns många orsaker till detta, …