olofedsinger.se
Urskillning krävs för att kunna be för vårt land
Hur ska vi som kristna förhålla oss till det gap som råder mellan Bibelns värderingar och världsbild och det omkringliggande samhället? Detta är en fråga som sysselsätter stora delar av Sveriges kr…