olofedsinger.se
Stort behov av att få prata om den karismatiska rörelsen (Dagen)
Min artikel om Jonathan Weltons ”positiva eskatologi” och om de andliga gråzoner som såväl Welton som Bethels pastorer legitimerar i boken ”The Physics of Heaven” väckte enorm uppmärksamhet. Jag ha…