olofedsinger.se
Många skäl tänka över relationen till våra byggnader
Flera veckor den här sommaren har jag tillbringat på olika kristna lägergårdar. Eller mer korrekt: gårdar med en kristen huvudman. Det har varit fina veckor. Goda möten, god mat och i alla fall hyf…