olofedsinger.se
Finns det några svenska värderingar?
För ett par år sedan var det mycket tal i media om svenska värderingar. Någon konsensus var dock inte möjlig att uppnå. Vissa hävdade frenetiskt att sådana inte existerar. Andra kontrade med att sj…