olofedsinger.se
Facebooks censur ett demokratiskt problem (Nyheter24)
Facebook är ett privat företag, och som sådant fritt att anta vilka policies som helst – så länge de håller sig inom lagens råmärken. Men med 60 procent av Sveriges befolkning som användare, och yt…