olofedsinger.se
Ett historiskt möte – som manar till bön
Donald Trump må vara en buffel med en alldeles egen definition av sant och falskt. I går stod han ändå i centrum av en av 2000-talets mest historiska tilldragelser. In i det sista hängde mötet mell…